TOP>WORK -
STAFF PICK “ Shohei + Akari Wedding ”   cinematographer : megan m. miyamoto
cinematographer : kevin yoshimoto
produce : hakutai wedding
location : gokoku shrine / toyokan
STAFF PICK “ Shusaku + Mami Wedding ”   produce : ounce
location : hotel wedding
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
OUNCE WORK